zavřít× Zavolejte nám: +420 776 416 477

Mgr. Hana Pajorová - Agenura domácí ošetřovatelské péče s.r.o.

Péči poskytujeme klientům všech věkových skupin a naše péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění, a to na základě indikace ošetřujícího lékaře 14 dní následně po hospitalizaci, jinak na základě indikace registrujícího praktického lékaře. Zdravotní péči poskytujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Sestry mají k dispozici služební vozy, kterými se dopravují k našim klientům. Agentura má nasmlouvanou také jednodenní chirurgii s Nemocnicí Třinec Podlesí. V našem týmu pracují sestry specialistky na chronické rány, stomie, paliativní péči a ošetřovatelskou rehabilitaci. Rozsah našich služeb zahrnuje základní, odbornou i specializovanou zdravotní péči. Mezi odborné ošetřovatelské úkony patří např. aplikace injekcí a infuzí, převazy a ošetření ran, měření krevního tlaku a tělesné teploty, odběry krve, rehabilitační ošetřování.

Klíčová slova

zdravotní péče, ošetřovatelská rehabilitace, domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, ošetřovatelská péče