zavřít× Zavolejte nám: +420 776 416 477

ANIMA IUVENTUTIS, z. s.

Sdružením pro práci s dětmi a mládeží.Úzce spolupracuje s Diecézním centrem mládeže biskupství ostravsko-opavského v Ostravě a to zejména finančně při přípravě akcí určených dětem a mládeži. Mezi ně patří např. kurzy pro animátory, letní tábory, noční bdění, atd.V rámci sdružení funguje pět poboček (Frýdek, Místek, Hlučín, Nový Jičín a Opava), které pořádají vlastní akce na úrovni děkanátů (setkání, víkendovky, tábory, bdění) a během roku koordinují pravidelné schůzky skupin dětí a mládeže (společenství, scholy, schůzky ministrantů).Členem sdružení se může stát kdokoliv, protože jsme však sdružením pro děti a mládež, sháníme především členy ve věku do 26 let.

Klíčová slova

letní tábory, sdružení, děti a mládež, víkendové akce