zavřít× Zavolejte nám: +420 776 416 477

GRIMO BOZP s.r.o.

Společnost Grimo BOZP se zabývá poskytováním kompletních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP, služeb požární ochrany - PO a činností koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Naše společnost dále poskytuje revize technických zařízení, odborná školení a zajištění lektorské činnosti. Specializujeme se hlavně v oboru stavebnictví a již v době, kdy neexistovala legislativní opora (zákon č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.), jsme nabízeli služby koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992.

Klíčová slova

vysokozdvižné plošiny včetně obsluhy, technický dozor na stavbách, služby v oblasti požární ochrany, koordinátoři BOZP na staveništi, služby v oblasti bezpečnosti práce