zavřít× Zavolejte nám: +420 776 416 477

Domov pro seniory LADA

Domov pro seniory LADA v Ostravě - Výškovicích je soukromým sociálním zařízením, které zajišťuje pobytovou sociální službu pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.Službu v našem domově poskytujeme tak, abychom napomáhali seniorům zajistit v rámci jejich možností fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného způsobu života. V případech, kdy jejich stav toto vylučuje, zajišťujeme důstojné prostředí a zacházení.

Klíčová slova

domov pro seniory, sociální služba, pobytová služba