zavřít× Zavolejte nám: +420 776 416 477

TVRDÝ DANIEL Ing.

Poskytujeme komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP" - tj. i hygieny práce) a na úseku požární ochrany (dále jen "PO"), včetně konzultací k dané problematice.

Klíčová slova

poradenství, školení, protipožární ochrana, služby a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci